Víkend plný poučení a zábavy – Zlatá horečka

Zážitek Adrenalin Dobrodružství Edukace Kreativita

Obsah projektu

Obsahem programu je výjezdová víkendová aktivita pro skupinu 30 dětí a mládeže z Ostravy. Jedná se o neorganizované děti a mládež, kteří jsou ohroženou věkovou kategorií, odcházejí z turistických a sportovních oddílů a jejich hlavní náplní se staly sociální sítě a bezcílné návštěvy obchodních center apod.. Nabízíme ojedinělý zážitkový kurz, kde se účastníci naučí základům mineralogie a geologie, na vlastní kůži si vyzkouší rýžování zlata – adrenalinovou aktivitu a někteří dokonce zažíjí zlatou horečku na vlastní kůži. Jedná se o toretickou část – praktický workshop základů mineralogie a geologie a pracovní část – přípravu těžebního prostoru, techniku rýžování, ukládání a separace zlatinek. Součástí projektu jsou teambuidingové aktivity, tábornické aktivity – vaření v přírodě. Přidanou hodnotou je osobní prezentace příběhů zlatokopů, poznávání hornin a minerálů a reflektování témat globálních problémů – chudoba, peníze, těžba zlata a drahých kovů apod.. Přínos: smysluplné využívání volného času, získání potřebných kompetencí – základy tábornických dovedností, zásady týmové spolupráce, příprava a osobní účast na zážitkovém kurzu.

Sledujeme cíle

Smysluplné trávení volného času pro skupinu neorganizovaných dětí a mládeže ve věku 13-22 let v počtu 30. Získat mládež pro ativní prožitky, které jsou úplně jinou dimenzí než prožitky z počítačových her, filmů apod. Naučit prožívat a sdílet své zážitky, získávat nové kompetence a pomoci obnovit vztah mladé generace k přírodě prostřednictvím zážitkové pedagogiky.

Projekt byl realizován za podpory města Ostravy http://www.ostrava.cz