Král zlomků

Zážitek Adrenalin Dobrodružství Edukace Kreativita

Projekt nabízí ojedinělý výukový program zaměřený na popularizační výuku matematiky. Jedná se o program založený na matematické hře z naší dílny. Hru jsme testovali na žácích 1. a 2. stupně základních škol, kteří jsou hlavní cílovou skupinou tohoto programu. Na základě proběhlé analýzy testování jsme připravili výukový program Král zlomků s pravidly a metodickým listem.

Prostřednictvím programu jsou děti vtaženy do hry a samy zjistí, že se pro ně matematika stala zábavou. Během jedné hry žáci vypočítají cca 100 příkladů, zvyšují si tak dovednosti v numerické matematice a rozvíjí i další kompetence bystrost, strategii, soustředění i fair play. Výukový program je možno zařadit do běžných hodin matematiky pro zpestření vyučovací hodiny a aktivizaci žáků. Do programu se mohou zapojit všechny třídy. Vzhledem k zařazení krácení zlomků do výuky většinou od 6. třídy, bude motivací soutěž školního a městského kola o Krále zlomků města Ostrava žáků 2.stupně ZŠ.

Aktivity projektu: Výroba hry pro 10 škol (60 ks), zpracování metodického listu, ilustrační seminář pro učitele, realizace programu pro vybrané třídy jednotlivých základních škol, organizace soutěže o Krále zlomků města Ostrava, vyhodnocení soutěže a zpětná vazba s pedagogy pro budoucí vývoj nástavbové hry.

Král zlomků

 Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy