Koordinátoři nadání v akci

Zážitek Adrenalin Dobrodružství Edukace Kreativita

Koordinátoři nadání v akci

V současné době vzniká ve školách nová funkce pedagoga – koordinátor nadání. Chceme současným i nově vznikajícím koordinátorům nadání vytvořit prostředí pro získávání informací z oblasti podpory nadání, sdílení zkušeností, informovat o programech, institucích, firmách a vytvořit jim pole pro vzájemnou spolupráci apod. Nedostatek informací chceme kompenzovat e-newsletterem, s názvem Ostravský talentovník, který se stal praktickou příručkou nejen pro koordinátory nadání, ale i pro pedagogy, žáky a veřejnost. Formou teambuldingů, seminářů a kulatých stolů ukážeme nové cesty jak se s funkcí koordinátora nadání aktivně vypořádat a jak se dále rozvíjet. Přidanou hodnotou v tomto projektu jsou mobilní EDULARP v kufříku. Jedná se o unikátní vzdělávací hru, kterou vyvineme, koordinátoři si ji vyzkouší na vlastní kůži. Vyrobíme kufříky vybavené všemi pomůckami, kterou si koordinátoři mohou vypůjčit a realizovat při výuce ve své škole.

Cílové skupiny

    1. koordinátoři nadání škol (případně aktivní ředitelé škol)
  1. čtenáři Ostravského talentovníku

Počet zapojených osob do projektu:

Předpokládaný počet 15 – 30 zapojených škol (cca 15-30 přímých účastníků z řad koordinátorů případně ředitelů)

Čtenáři Ostravského talentovníku minimálně 150 (jedná se o všechny MŠ a ZŠ na území SMO)

Aktivity projektu a jejich popis

Aktivity projektu lze podle jejich charakteru rozdělit do těchto tří:

  • Přímá práce s koordinátory nadání

Pravidelná setkání, sdílení zkušeností, informace o aktivitách v Ostravě a ČR, zjišťování potřeb, kontakty, informace o talentcentrech a jejich případná koordinace. Veškeré aktivity budeme konzultovat s oddělením školství MMO.

  • Vydávání e-periodika Ostravský talentovník

Jedná se o praktickou příručkou nejen pro koordinátory nadání, ale časem i pro pedagogy, žáky a veřejnost. V ní naleznou dotčené osoby potřebné informace, odborné rady, zkušenosti ostatních, návod jak se stát talentcentrem, informace z oddělení odboru školství o problematice podpory nadání apod.. Věříme, že náš časopis se stane vyhledávaným pomocníkem, dopisovateli a iniciátoři témat budou zejména koordinátoři nadání, se kterými budeme neustálém kontaktu.

  • Mobilní EDULARP v kufříku

Přidanou hodnotou v tomto projektu jsou mobilní EDULARP v kufříku. Jedná se o unikátní vzdělávací hru, kterou vyvineme, koordinátoři si ji vyzkouší na vlastní kůži. Vyrobíme kufříky vybavené všemi pomůckami, kterou si koordinátoři mohou vypůjčit a realizovat při výuce ve své škole.

Koordinátoři nadání v akci – aktivity pro koordinátory nadání

VIDEO ZDE

                                              Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy