Ostravský talentovník, jdeme to toho společně

Zážitek Adrenalin Dobrodružství Edukace Kreativita

Na této stránce najdete přehled projektů, které jsme uskutečnili za pomocí Magistrátu města Ostravy.

Jedním z prvních je projekt směřovaný pro Koordinátory podpory nadání.

 

Ostravský talentovník, jdeme do toho společně

Obsah projektu

 • Podpora pedagogů v rámci nové pracovní pozice, která vznikla koncem roku 2017 – „Koordinátor podpory nadání“
 • Publikace elektronického periodika „Talentovník“ (Informátor pro pedagogy, žákovskou i rodičovskou veřejnost)
 • Obsahem projektu jsou i Badatelské dny a víkendové školy pro nadané a mimořádně nadané děti

 

V našem projektu poskytujeme podporu koordinátorům nadání.

Podporu zajišťujeme například těmito aktivitami:
 • Sdružováním
 • Teambuildingem
 • Vytváříme a radíme jak vytvořit inspirativní prostředí
 • Pořádáme odborné besedy
 • Poskytujeme metodickou podporu
 • Vydáváme informátor pro pedagogy, žákovskou i rodičovskou veřejnost

 

Talentovník

Sdružuje a sjednocuje informace pro:
 • Koordinátory podpory nadání
 • Pedagogy
 • Školy
 • Veřejnost

 

Obsah Talentovníku
 • Rubrika pro pedagogy, kde pedagogové mohou najít odbornou část a aktuální informace
 • V Talentovníku jsou sdíleny zkušenosti z praxe a situace, se kterými se setkávají Koordinátoři
 • Rubrika pro veřejnost
 • Aktivity institucí pracujících s nadanými dětmi a kontakty na tyto instituce
 • Příloha, ve které můžete nalézt herní pomůcky pro práci s nadanými dětmi

 

Kdo je koordinátor?

Základní aktivity koordinátorů nadání zajišťují:
 • Osobní odborný růst – podpora a nadání
 • Zajištění odborných seminářů pro sborovnu
 • Spolupráce s odborníky (pedagogická centra, psychologové, aj.)
 • Identifikace talentovaných žáků
 • Organizace práce s talenty ve škole
 • Aktivity pro talentované žáky (exkurze, setkání s odborníky, badatelské dny, aj.)
 • Navázání spolupráce mezi vzdělávacími stupni (MŠ – ZŠ – SŠ – VŠ)
 • Navázání spolupráce s firmami a odborníky z praxe

 

                                             Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy